70 zł premii za konto w BNP Paribas

0
11

Rzadko⁤ kiedy można ⁢znaleźć oferty bankowe,​ które nie tylko⁣ przynoszą korzyści, ‌ale także​ wymagają minimalnego wysiłku. Dlatego też warto przyjrzeć⁤ się ​promocji⁣ BNP Paribas,‌ która‍ oferuje aż ‌70 zł premii za otwarcie ⁣konta.⁣ Czy jest⁢ to przysłowiowy "strzał ⁢w dziesiątkę" czy jedynie chwyt marketingowy? ‍Odpowiedź ⁢znajdziesz w​ poniższym artykule.

1. Rejestracja konta w BNP⁢ Paribas: Jak otrzymać 70 zł premii?

Jeśli zastanawiasz się nad otwarciem konta w BNP Paribas, to⁤ teraz jest idealny moment! Możesz otrzymać aż 70 zł premii ‍ za założenie‍ nowego konta ​w tej renomowanej instytucji ‍finansowej. Warto​ skorzystać z tej promocji, ponieważ korzyści są naprawdę atrakcyjne. Sprawdź, jak otrzymać swoją‌ premię!

Aby ‍otrzymać ⁤premię⁤ w wysokości 70 ⁢zł za założenie konta ⁤w ‌BNP Paribas, musisz ​spełnić pewne warunki. Po⁣ pierwsze, konieczne jest ​zarejestrowanie konta online na oficjalnej stronie banku. Następnie należy wykonać pierwszą‌ transakcję kartą‌ debetową​ lub dokonać przelewu na ⁢kwotę ‌min. ‍100 zł. Po spełnieniu tych⁤ warunków, premia zostanie⁣ automatycznie ⁢przypisana ⁤do ⁤Twojego⁢ konta. Nie zwlekaj ⁤i skorzystaj ⁢z tej wyjątkowej promocji już dziś!

2. Korzyści płynące z posiadania konta⁢ w BNP Paribas

Posiadanie konta w BNP Paribas wiąże​ się z szeregiem korzyści, które mogą znacząco⁤ ułatwić zarządzanie finansami. Dzięki⁢ naszej ‍ofercie możesz skorzystać z atrakcyjnych ‌bonusów, takich jak 70 zł premii, ⁤które otrzymasz po założeniu konta w naszym banku.

Warto również zaznaczyć, ⁣że korzystając‌ z konta w BNP Paribas,‌ zyskujesz dostęp do ‌licznych ⁤usług ⁤i udogodnień, które ⁣sprawią, że obsługa finansów stanie się ‌łatwiejsza i​ bardziej komfortowa.⁣ Do najważniejszych korzyści⁣ związanych z posiadaniem konta w naszym banku należą:

 • Bezpłatne korzystanie z⁣ bankomatów w Polsce i ⁤za granicą,
 • Możliwość⁤ skorzystania ‌z⁣ dogodnego‌ systemu⁤ bankowości⁤ elektronicznej,
 • Dostęp⁢ do opcji oszczędzania​ i⁣ inwestowania,
 • Mobilna aplikacja‍ ułatwiająca zarządzanie ‌finansami.

3. ‍Warunki otrzymania premii za założenie ⁢nowego​ konta

Warunkiem otrzymania premii w wysokości‌ 70 zł za⁤ założenie nowego ‍konta w BNP Paribas jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze,‍ aby otrzymać premię, ⁢konieczne jest otwarcie⁢ rachunku osobistego online w banku. Następnie, aby spełnić‌ warunek premii, ⁣nowy klient musi zrealizować co najmniej jedną transakcję kartą ‌debetową⁢ lub wykonac przelew⁣ na minimum 100 ​zł w ⁤ciągu 30 dni⁤ od⁤ daty ⁢zawarcia umowy.

Po spełnieniu ⁤tych warunków, premia w wysokości 70 ‌zł zostanie ⁣przekazana‌ na rachunek klienta w ciągu 30 dni⁤ od zrealizowania transakcji. Dodatkowo,‍ korzystając z ⁤konta​ w ‍BNP ‌Paribas,‌ klient ma ‌dostęp do szerokiej gamy​ usług bankowych,⁣ takich jak bankowość internetowa, ​mobilna czy‍ bezpłatne wypłaty ‌z ‌bankomatów sieci Planet Cash.

4. Jakie dokumenty ⁣są potrzebne do założenia konta w BNP⁤ Paribas?

Aby założyć ‌konto w BNP Paribas i skorzystać z‌ premii w wysokości 70 zł, konieczne⁤ jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających⁤ tożsamość i miejsce zamieszkania. Pamiętaj, aby przygotować ‌następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument⁤ tożsamości z fotografią
 • Adres⁢ zamieszkania – np. ostatni ⁣rachunek za media
 • Potwierdzenie źródła dochodu -‌ np. zaświadczenie‌ z ⁣pracy

Po ⁣zebraniu wymaganych dokumentów ‍udaj się do‌ najbliższego⁣ oddziału BNP Paribas, gdzie pracownik‍ banku pomoże Ci w procesie założenia konta i spełnienia warunków premii. Nie czekaj, skorzystaj z promocji już dziś!

5. Ocena oferty⁢ premii za założenie konta w BNP⁤ Paribas

Za‍ założenie konta w BNP ⁢Paribas możesz ​otrzymać premię⁤ w wysokości ‍70 zł! To świetna okazja, aby skorzystać z dodatkowych ‌korzyści oferowanych przez⁤ ten bank. Skorzystaj z tej promocji i zyskaj dodatkowy bonus​ na start!

Przekonaj⁢ się, dlaczego warto otworzyć konto ‌w⁣ BNP Paribas:

 • Zwolnienie z opłat za prowadzenie ​rachunku
 • Dostęp do wygodnej aplikacji‍ mobilnej
 • Bezpieczeństwo ​transakcji online

6. Porównanie premii za konta‍ w ‌innych bankach

Witaj w porównaniu‍ premii za konta w innych bankach! ​Jeśli zastanawiasz się ​nad otwarciem konta w BNP Paribas, to⁤ mam dla Ciebie świetną informację. Bank oferuje premię w ​wysokości 70 zł dla nowych klientów, którzy spełniają określone⁤ warunki. Możesz skorzystać z tej promocji, otwierając konto online lub w oddziale ⁢banku.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak oferta BNP Paribas ⁤wypada na tle innych banków,⁤ zapoznaj się⁢ z poniższą tabelą,‍ która przedstawia porównanie premii ‌za konta osobiste w ​różnych instytucjach finansowych:

Bank Premia
BNP Paribas 70 zł
PKO Bank Polski 50‌ zł
ING Bank Śląski 100 zł

7. Czy warto skorzystać⁣ z promocji 70 zł ⁢premii w BNP ‌Paribas

? Może ⁣warto przyjrzeć się bliżej ofercie banku ⁣i zastanowić się, czy⁤ spełnienie warunków promocji może być dla nas ⁤korzystne. Przedstawiamy kilka argumentów, ⁤które ⁤warto wziąć pod uwagę⁣ przed podjęciem decyzji:

Zalety ⁣promocji:

 • Dodatkowa ​gotówka na start ⁢- 70 zł ‍premii to‌ niczym niebagatelna kwota, która może być ​przydatna na różne ‌cele.
 • Możliwość skorzystania z usług nowoczesnego banku -⁤ BNP ⁢Paribas oferuje⁢ szeroki ⁢zakres usług‍ bankowych, które‌ mogą ułatwić zarządzanie finansami.
 • Brak ⁢opłat za prowadzenie⁣ konta – korzystając​ z‌ promocji, mamy szansę⁣ zaoszczędzić na opłatach za prowadzenie konta bankowego.

Otrzymując premię w wysokości 70 ⁢zł za założenie konta w BNP Paribas,‌ możesz cieszyć ​się dodatkowymi ​korzyściami‍ finansowymi. Nie​ zwlekaj dłużej⁤ i skorzystaj z tej‍ wyjątkowej oferty już⁢ dziś! Otwórz ‌konto w‍ BNP Paribas ⁢i skorzystaj z ⁢korzyści, jakie przynosi współpraca z jedną z największych instytucji finansowych ⁣na świecie. Niech Twoje pieniądze pracują dla Ciebie!